Clinics and Research in Hepatology and GastroenterologyVol 43 - N°2 - April 2019
P. e9-e23
© 2019, Elsevier Masson SAS


page i

EDITORIAL
Editorial
pages 115-116
Marco Masetti, Luciano Potena

IMAGES OF THE MONTH
Image of the month
pages 117-119
Magda Zanelli, Cristiana Tioli, Maria Cecilia Mengoli, Loredana De Marco, Riccardo Valli, Maurizio Zizzo, Stefano Ascani
Iconography 

Image of the month
pages 120-122
J.M. Costa, S.D. Carvalho, R. Gonçalves, M. Mascarenhas-Saraiva, J.B. Soares
Iconography 

SEMINAR
Seminar
pages 123-130
Pascal Lebray, Shaida Varnous
Iconography 

ORIGINAL ARTICLES
Liver and biliary diseases
pages 131-139
Astrid Schielke, Olivier Scatton, Pierre-Yves Boelle, Fabiano Perdigao, Denis Bernard, Olivier Soubrane, Filomena Conti
Iconography 

Liver and biliary diseases
pages 140-147
Bruna Cherubini Alves, Juliana Paula Bruch-Bertani, Clara Belle Manfroi Galinatti, Claudia Czarnobay Garbin, Mário Reis Álvares-da-Silva, Valesca Dall’Alba
Iconography 

Liver and biliary diseases
pages 148-154
Weiqiang Ju, Cheukfai Li, Chuanzhao Zhang, Dicken Shiu-Chung Ko, Dongping Wang, Ming Han, Paul M. Schroder, Xiaoping Wang, Xingyuan Jiao, Linwei Wu, Qiang Tai, Anbin Hu, Yi Ma, Xiaofeng Zhu, Zhiyong Guo, Xiaoshun He
Iconography 

Liver and biliary diseases
pages 155-160
Katrin Mayer, Norman Junge, Imke Goldschmidt, Christoph Leiskau, Thomas Becker, Frank Lehner, Nicolas Richter, Rolf van Dick, Ulrich Baumann, Eva-Doreen Pfister
Iconography 

Liver and biliary diseases
pages 161-170
Feng Chen, Ya-min Zhang, Jing-tao Wang, Jian Wang, Zi-lin Cui, Zi-rong Liu
Iconography 

Liver and biliary diseases
pages 171-178
Zhongzhong Liu, Chin-hui Lai, Xingjian Zhang, Jun Luo, Xiaoying Huang, Xiao Qi, Wei Wang, Zibiao Zhong, Fan Xiaoli, Ling Li, Yan Xiong, Norbert Senninger, Yanfeng Wang, Qifa Ye, Shaojun Ye
Iconography 

Liver and biliary diseases
pages 179-189
Tong Wang, Dawei Cui, Shaoming Chen, Xujian Xu, Changgui Sun, Yuzhu Dai, Jun Cheng
Iconography 

Liver and biliary diseases
pages 190-200
Alfredo Alberti, Gioacchino Angarano, Massimo Colombo, Antonio Craxì, Vito Di Marco, Giovanni Di Perri, Giovanni Battista Gaeta, Giuseppe Ippolito, Alessandra Mangia, Patrizio Pasqualetti
Iconography 

Digestive diseases
pages 201-207
Ido Laish, Ilia Sergeev, Assaf Stein, Timna Naftali, Fred M. Konikoff
Iconography 

Digestive diseases
pages 208-215
Weibing Wang, Wenbin Chen, Jianjiang Lin, Qinsong Shen, Xile Zhou, Caizhao Lin
Iconography 

Digestive diseases
pages 216-224
Guanghua Li, Shuangjin Yu, Jianbo Xu, Xinhua Zhang, Jinning Ye, Zhao Wang, Yulong He
Iconography Compléments 

CASE REPORTS
Case Report
page e9
V. Zimmer
Iconography @@#100319@@ 

Case report
page e12
Lan-Jie Cheng, Shu-Cheng Zhang
Iconography 

LETTERS TO THE EDITOR
Letter to the editor
page e18
Lucia Parlati, Laura Sirmai, Claire-Antoinette Dupuy, Denis Glotz, Stanislas Pol

Letter to the editor
page e20
Paolo Muratori, Marco Lenzi, Luigi Muratori

Letter to the editor
page e22
Chengcheng He, Jie Zhang, Aimin Li, Side Liu
Iconography